Yağmurlama Sulama

Suyu, toprak yüzeyine, belirli bir basınç altında ve ince damlacıklar halinde (yağmur şeklinde) püskürten nozul veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ denir.

Günümüzün modern ve etkili sulama sistemlerinden olan bu sistemde, “sprinkler” adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir. Diğer yöntemlerde ise su doğrudan toprağa, yüzeyden veya toprak altından verilir.

Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında, her bir sprinklerboru hattı önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek eşit dağılımlı bir sulama elde edilir.