ჩვენ შესახებ

კომპანია “Turko” მეოთხედი საუკუნეა მოღვაწეობს და მომსახურებას გიწევთ მრავალ სექტორში და სხვადასხვა ადგილზე. იგი მიზნად ისახავს, სამომავლოდ გახდეს მსოფლიო კომპანია, რომელიც, წარმოადგენს ლიდერს საქმიანობის სფეროებში, ბიზნეს-პარტნიორებთან ერთად ქმნის მოგვარების კრეატიულ მიდგომებს, გამოირჩევა ტექნოლოგიებითა და ბრენდებით და პატივს სცემს როგორც ინდივიდს, ასევე გარემოს. ​

ჩვენი კომპანია, რომელიც 2012 წლიდან საქმიანობს საქართველოში, იმავდროულად არის სამშენებლო ქიმიური პროდუქციის ფირმა “ABS”-ის დისტრიბუტორი.
Turko” ეს არის კომპანია, რომელიც ხარისხიანი და კომფორტის მომნიჭებელი პროდუქციით აუმობესებს ცხოვრებას, პატივს სცემს ადამიანს, ბუნებას, კანონს.

ჩვენი ფასეულობები

  • გვაძლიერებს ტრადიციები, ერთმანეთს მხარს ვუჭერთ. ერთად ვვითარდებით და ვავითარებთ.
  • ვიცავთ გარემოს.
  • დანერგილი გვაქვს სამართლიანი და გამჭვირვალე მართვის მიდგომა.
  • პატივს ვცემთ მრავალფეროვნებას.