სარწყავი სისტემები

ჭავლიანი სარწყავი სისტემა
წყლის რეზერვუარები
წვეთოვანი სარწყავი სისტემა
დაწვიმებით მორწყვა
სარწყავი ტუმბოები
სარწყავი სისტემის დაკავშირების ელემენტები