სარწყავი ტუმბოები

წყლისგან სარგებლის მისაღებად საჭიროა წყლის სწორი სახით მიწოდება. თანამედროვე საირიგაციო ტექნოლოგიებით წარმოებული სპეციალური ტიპის ტუმბოებით შესაძლებელია სოფლის მეურნეობაში ეფექტურობის ზრდის უზრუნველყოფა.

კომპანია “Turko” უზრუნველყოფს საუკეთესო მოგვარებას აგრარული რწყვის, წარმოების, სასმელი და ჩამდინარე წყლების მართვის საკითხებში. რთულ ტექნოლოგიებს წარმოგიდგენთ მომხმარებელზე მორგებული, ექსპლუატაციისთვის ადვილი, მაღალი ენერგოეფექტურობისა და მაღალი მწარმოებლობის მქონე სისტემების სახით. ჩვენი საქმისთვის მთავარია ადამიანი. ჩვენ გთავაზობთ საუკეთესო მახასიათებლების მქონე პროდუქციას, სისტემებსა და მომსახურებას.