სამშენებლო მასალები

“FIXA” სამშენებლო ქიმიური პროდუქცია
“ABS თაბაშირი”
ადანის ცემენტის საწარმო (Adana Çimento)
შენობის გარედან დათბუნება