ჭავლიანი სარწყავი სისტემა

ეს არის მთავარი პროდუქცია, რომელიც უზრუნველყოფს განსაზღვრული წნევით წყლის რეზერვუარიდან ამოღებას და დანიშნულების ადგილამდე გადატანას.

საქართველოში ვამზადებთ P32 და P100 ტიპის 16 მმ-დან 110 მმკ-მდე დიამეტრის მილებს.