ტენტის სისტემები

როგორც სიმტკიცის, ასევე უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული მოთხოვნის გამო ესაჭიროება უნაკლო პროექტირება და საინჟინრო ცოდნა.