პოლიესტერის კაბინა

მომხმარებელს ვთავაზობთ სპეციალურად დაპროექტებული, მაღალი ხარისხისა და უსაფრთხო სტრუქტურის მქონე 150×150 -დან ოთხმოც კვადრატულ მეტრამდე ზომის პოლიესტერის კაბინებში მოწყობილ მზა საცხოვრებელ ერთეულებს. ჩვენი კაბინებით, რომელიც წარმოებულია პოლიესტერის CTP მასალას შორის ინჟექტირებული პოლიურეთანით, ვქმნით საცხოვრებელი დანიშნულების ნაგებობას, სადაც შესაძლებელია კომფორტულად ცხოვრება როგორც ცხელ, ასევე ცივ ამინდში. აფრიკის ქვეყნებში, სადაც ძალიან ცხელი კლიმატია, სამშენებლო ობიექტის დასახლებაში გამოყენებული საცხოვრებელი ჯიხურებსა და კაბინებს იზოლაციის მაღალი დონის გამო “Ice Cabin – გრილ კაბინებსაც” უწოდებენ.