ასაწყობი სახლი

მსუბუქი ფოლადის ტექნოლოგიით, მოქმედი სამშენებლო ინსტრუქციების მხედველობაში მიღებით გთავაზობთ ერთსართულიანი საცხოვრებელი სახლების საპროექტო-დიზაინერულ მომსახურებას. ჩვენი საცხოვრებელი სახლი, რომლის დაპროექტება ხდება სხვადასხვა მომხმარებლის საჭიროებების შესაბამისად, წარმოადგენს მტკიცე, ესთეტიკურ ნაგებობას დიდი საექსპლუატაციო ვადით. საცხოვრებელი სახლისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია გარე ფასადის ვიზუალური მხარე, რის გამოც ვიყენებთ A-1 კლასის არაწვადი ბოჭკოვანი ცემენტის მასალას. ალტერნატიული საშუალებებით შესაძლებელია ელეგანტური და განსხვავებული გარე ფასადის მოწყობა. სტანდარტული ერთსართულიანი სახლების გარდა შესაძლებელია კლიენტის საჭიროებებსა და მოთხოვნებზე მორგებული ინდივიდუალური პროექტების მომზადებაც. ერთსართულიანი ასაწყობი სახლების დამზადებისა და მონტაჟის ეტაპებზე საჭიროების მიხედვით რეკომენდებულია სამი მეთოდის გამოყენება:

1. სენდვიჩ-პანელის სისტემა

2. მსუბუქი ფოლადის პანელის სისტემა

3. ადგილზე მოპირკეთებული მსუბუქი ფოლადის სისტემა.